Terug naar overzicht

Het nieuwe Plantenpaspoort

maandag 12 augustus 2019 - WinTree® CONNECT 2019 is vanaf nu beschikbaar en heeft de geschikte inrichting om het nieuwe plantenpaspoort te gaan gebruiken. Een aantal belangrijke onderwerpen over de voorbereiding om te gaan werken met het nieuwe plantenpaspoort hebben wij, in samenwerking met Naktuinbouw, voor u op een rij gezet.

De lay-out van het nieuwe plantenpaspoort
De lay-out van het plantenpaspoort volgens de nieuwe regelgeving is verbonden aan strikte regels. Voorbeelden van de mogelijkheden zijn te vinden op de website van Naktuinbouw. Binnen WinTree® CONNECT is een standaard lay-out opgenomen die gebruikt kan worden.

De goedkeuring van uw plantenpaspoort

Voordat u het nieuwe plantenpaspoort kunt gaan gebruiken, is goedkeuring van uw plantenpaspoort noodzakelijk. De goedkeuring wordt gegeven door Naktuinbouw.
Het plantenpaspoort, zoals standaard in WinTree® CONNECT is ingericht, is akkoord bevonden door Naktuinbouw. Dit zal het proces van goedkeuring voor WinTree® -gebruikers kunnen versnellen, maar ieder bedrijf moet het eigen paspoort specifiek door Naktuinbouw laten accorderen. Daarnaast moet de bedrijfsautorisatie worden aangevraagd.

TIP: Vermeld bij de goedkeuringsaanvraag in de e-mail aan Naktuinbouw bij het onderwerp: “Autorisatie paspoort TSD + uw eigen klantnummer bij Naktuinbouw."

Autorisatie van uw bedrijf om het plantenpaspoort te mogen gebruiken
Om het plantenpaspoort te mogen afgeven, is het noodzakelijk dat Naktuinbouw uw bedrijf heeft geautoriseerd. Dit moet naast de goedkeuring van het plantenpaspoort worden aangevraagd bij Naktuinbouw, maar de aanvraag kunt u wel gelijktijdig doen. Als u bent geautoriseerd voor afgifte van het plantenpaspoort kunt u daarna zelf plantenpaspoorten aanbrengen op al uw paspoort-plichtige gewassen. Dit onder voorwaarde dat uw Naktuinbouw-keurmeester de wettelijk verplichte keuringen heeft uitgevoerd. 

Om uw bedrijfsautorisatie te regelen, vult u een aanvraagformulier in. Het aanvraagformulier is beschikbaar via de website van Naktuinbouw en hebben wij, voor uw gemak, als link opgenomen in deze informatie. Houd uw Naktuinbouw-relatienummer en Fytosanitaire registratienummer bij de hand bij het invullen van de aanvraag. Link naar het aanvraagformulier: Bedrijfsautorisatie

Het nieuwe plantenpaspoort in gebruik nemen
Wanneer u uw bedrijfsautorisatie geregeld heeft en uw plantenpaspoort goedgekeurd is, kunt u uw nieuwe paspoort in gebruik gaan nemen. Tijdens de jaarlijkse administratieve controle zal de keurmeester van Naktuinbouw beoordelen of u op een juiste wijze de plantenpaspoorten toepast. Veel informatie vindt u op de website van Naktuinbouw: "Vraag en antwoord nieuwe plantenpaspoort en plantgezondheidsverordering"

Het nieuwe plantenpaspoort vóór 14 december 2019 al in gebruik nemen
Vanaf 14 december a.s. is het verplicht om het nieuwe plantenpaspoort te gaan gebruiken. Eerder mag ook, mits het plantenpaspoort voor producten die nu al paspoort-plichtig zijn nog voldoet aan de huidige regelgeving. Dit betekent dat tot en met 13 december a.s. ook de vermelding “Naktuinbouw” en het “aantal” moet zijn weergegeven. 

Plantenpaspoort in WinTree® CONNECT
Na installatie van WinTree® CONNECT is het nieuwe plantenpaspoort direct geactiveerd. Als WinTree® CONNECT eerder dan 14 december 2019 wordt geïnstalleerd, moet dus ook nog worden voldaan aan de huidige regelgeving. Binnen WinTree® CONNECT is ingericht dat de vermeldingen “Naktuinbouw” en “aantal” tot en met 13 december 2019 getoond worden en na deze datum niet meer. 

Het afdrukken van het plantenpaspoort op een etiket
Om het nieuwe plantenpaspoort te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u beschikt over een grafisch aangestuurde printer voor uw etiketten. Mocht u een ongeschikte printer hebben of twijfelen of uw printer geschikt is, stuur dan een e-mail met de informatie over uw printer aan support@tsd.nl. Wij kunnen dan samen met u beoordelen of uw printer geschikt is voor het nieuwe plantenpaspoort.  Een voorbeeld van het plantenpaspoort in  WinTree® CONNECT:Deel dit

Evenementen

  • 1 - 3 september
    Plantarium