KORapp

Dé app voor het schouwen van de buitenruimte

De KORapp bevat de nieuwe digitale versie van de Kwaliteitscatalogus van de Openbare Ruimte van CROW. Door een erg gebruiksvriendelijke opzet kan de app worden toegepast door opdrachtgevers, toezichthouders, uitvoerders, wijkbeheerders, buitenmedewerkers en zelfs burgers.

Als opdrachtgever - beleidsmedewerker
U kunt een bestek en uw beheerobjecten in de app plaatsen. De KOR catalogus (Kwaliteitscatalogus van de Openbare Ruimte) werkt dan als referentie voor uw monitoring op beeldbestekken. 

Als uitvoerder - toezichthouder - adviesbureau
U kunt de bestekken en de uitvoering van de aannemer/ eigen ploeg controleren en maatregelen vastleggen bij tekortkomingen. 
U kunt een nulmeting uitvoeren en vastleggen, samen met de aannemer. 

Als (buiten) medewerker
U kunt de geleverde prestatie documenteren per bestekspost door een locatie (indien GPS aanwezig is op uw device) vast te leggen na de onderhoudsbeurt. U kunt ook een foto nemen om het actuele beheerniveau vast te leggen. 

Als burger
Indien u meedoet aan een project waar burgerparticipatie gevraagd wordt, kunt u uw wijk schouwen en de waarneming aan uw contactpersoon overdragen (via Dropbox, e-mail, etc). De app werkt op normale smartphones en op professionele "rugged PDA's" met Android besturingssysteem (vanaf 2.0). De applicatie is ook toepasbaar op tablets. De app past zich automatisch aan op de grootte van uw display. 

Met de KORapp heeft u de meest innovatieve software voor het digitaal meten van beeldkwaliteit in handen. De flexibele im- en export leert snel een op maat gesneden inspectieomgeving.

Samen met onderstaande mogelijkheden,

  • Direct een actie vast te leggen.
  • Documentatie foto maken en toevoegen
  • GPS locatie bepalen

ontstaan ongekende mogelijkheden voor het meten van kwaliteit en de communicatie in onderstaande processen:

  • Nulmeting of Quickscan van uw terrein
  • Uitvoering documenteren door aannemer
  • Toezicht resp. besteksmeting
  • Beleidsschouw
  • Monitoring en beleidsmeting


Het keuren van beeldbestekken volgens CROW Beeldkwaliteitsystematiek met mobiele app’s neemt dankzij innovaties als de KORapp, snel toe. Dit geldt ook voor andere vormen van schouwen zoals beleidschouw, burgerschouw, nulmeting, kwaliteitsinspecties en inventarisaties. Door TSD IT bv is recent de 2e generatie van de succesvolle KORapp uitgebracht. Door een aantal uitbreidingen en optimalisaties kunnen bovenstaande zaken nog efficiënter worden ingevuld. Lees het hele artikel hier.

Vraag meteen de demoversie aan voor uw toestel en ontdek zelf het meten met gemak!

Deel dit