Skip to content

Disclaimer

Wij streven in onze dienstverlening zorgvuldigheid na. Ook bij het beheren van onze websites, daarom onderhouden wij deze met zorg. Hierbij worden actualiteit, nauwkeurigheid en veiligheid als belangrijke uitgangspunten aangehouden. Wij kunnen geen garantie geven op het veilig gebruik van bij ons in beheer zijnde openbaar beschikbare websites. Ondanks onze zorgvuldigheid is het mogelijk dat er incorrecte of incomplete informatie op de website(s) staat. Hiervoor kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden.

Op onze website kan een link naar een andere website zijn opgenomen. Dergelijke websites, die niet onder ons beheer vallen, hebben dan slechts een informatief doel. Wij hebben geen invloed op die websites en zijn daar niet verantwoordelijk voor.

Alle informatie die getoond wordt op onze websites is ons eigendom. Informatie van onze website printen en/of opslaan mag uitsluitend voor persoonlijke doeleinden, tenzij uitdrukkelijk vooraf anders met ons is overeengekomen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de wijze waarop een bezoeker de op onze website beschikbaar gestelde informatie interpreteert of gebruikt.

De wijze waarop wij omgaan met privacy en belangrijke informatie over de algemene voorwaarden binnen onze dienstverlening zijn opgenomen in de privacyverklaring en de algemene voorwaarden TSD. Deze worden getoond op onze website en zijn ook te benaderen via de link: privacyverklaring of algemene voorwaarden. 

 

Op deze disclaimer en website is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan in relatie tot deze disclaimer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.