IBN Kwekerijen

Jaarlijks verlaten zo’n 15 miljoen stekken dit bedrijf; overzicht houden is dan van groot belang, als de kassen volstaan met partijen planten die op elkaar lijken. Voorheen kwam daar veel handwerk aan te pas.

Noteren waar een partij staat, in welk stadium die is, hoeveel er aangeslagen is, wanneer het stek leverbaar is, enz. En dat daarna allemaal in de computer invoeren. Veel papierwerk dat heen en weer ging. Nu werkt IBN Kwekerijen voor het tweede seizoen met een geavanceerd systeem waarbij softwarepakket WinTree® gekoppeld is met scanners die barcodes aflezen. Elke partij stek heeft een unieke barcode. 

Op de scanner kunnen allerlei wijzigingen worden ingevoerd, bijvoorbeeld bij verplaatsing van de stekkas naar de afhardkas, of uitval. Door meteen in de kas de gegevens in te voeren, is er veel minder kans op fouten en is de informatie altijd actueel. Via een wifi netwerk in de kas, wordt namelijk alle informatie direct doorgestuurd naar de computer.

Met de WinTree® software wordt een groot deel van de productie ondersteund, zowel naar hoeveelheden als naar kwaliteit. Zo is van elke order is duidelijk in welk stadium die is en waar de gereserveerde partijen zich bevinden. Een terugkoppeling van gemaakte aantallen en het verloop van de teelt is hierdoor een stuk eenvoudiger geworden.  De behoefte aan goede tracking en tracing zien we bij meer klanten.  IBN kwekerijen maakt daarvoor gebruik van WinTree® oplossingen die afgestemd zijn op hun situatie.  

Deel dit